Public

מוזיאון הטבע בירושלים- חזון ועקרונות תכנון

 

בבואנו לתכנן פרוגרמה כה מורכבת ועשירה, ניסינו לבנות חלל מוזיאלי עשיר וחוויתי ,המאפשר ריבוי מבטים והקשרים נושאיים בין הגלריות והמסלולים השונים בתוך המוזיאון ומחוצה לו. ניסינו בהצעתנו להניח את אבני הבניין שעליהן יוכלו אוצרי המוזיאון באמצעותנו כמתכננים, לבסס את החוויה האולטימטיבית של גילוי, לימוד, והתרגשות במפגש הקהל עם תצוגות המוזאון.

הצעתנו מושתתת על רעיון מכולל גאומטרי וסימבולי , מרכזי שמקפל בתוכו את כלל עקרונות התכנון המתחייבים מהפרוגרמה ,יוצר חוט מקשר ומאחד ביניהם ועם זאת מאפשר שלביות וגמישות מירבית.

הצעתנו בנויה בתוכנית ובחתך כלבנים המונחות זו על זו בשיטת בניה. כמטפורה לתהליך היווצרות קשרי הגומלין בין האדם לסביבתו ולתהליך היווצרות האבולוציוני. בחרנו באבני יסוד גאומטריות המגדירות את היחסים בין המבנה לסביבתו, ובין מרכיבי הפרוגרמה השונים כפי שנפרט להלן .

 

1. יחס המבנה לסביבתו

למרות גודלו ,מבנה המוזיאון צומח מסביבתו ואינו משתלט עליה. המסה האדירה של המוזיאון בחלקה הגדול שקועה באדמה ובחלקה הנגלה מפורקת לאבני יסוד בגדלים דומים אך שונים. הפרוק והשיקוע תורמים ליצירת קנה מידה נכון ואנושי בהשתלבות עם הסביבה, וכן מאפשרים להפוך את גג המוזיאון לחלק בלתי נפרד מהפארק הציבורי, ולאפשר לציבור הרחב להרגיש את המוזיאון ולהביט לתוכו ואל השטחים הפתוחים שלו עוד מהטיול בפארק. המוזיאון מכולל את הפרומו לעצמו ומזמין בגובה העיניים תרתי משמה את המטייל בפארק להיכנס .

המוזיאון שתכננו אינו מנסה לחכות את הטבע. הוא מייצר דימוי וביטוי חזותי איקוני, שעל אף ייחודי משתלב בסביבתו, ומבטא את קשרי הגומלין הענפים של התרבות האנושית עם הטבע ממנו היא ניזונה ועליו היא פועלת.

הפארק ציבורי בגג המוזיאון הוא המשך של הפארק הציבורי לאורך שדרות רופין הבנוי כמעיין שוקק גינות המציג את בתי הגידול השונים של הטבע באזורנו ואת קשרי הגומלין של האדם עם סביבתו בישראל. פארק זה עושה שימוש בצמחיה ובנושא המוזיאון ליצירת החזות האיקונית של המוזיאון . באופן זה יצרנו מגוון של שטחים פתוחים, החל בפארק עירוני רחב ידיים והמוני וכלה בגינות נושא, קטנות ואינטימיות. בין הגינות השונות בפארק יש חצרות שחלקן הן חלק ממסלול הפארק וחלקן משמשות כחצרות המוזיאון וכמקור להכנסת אויר ואור לתוכו. מבנה זה מעצים את האינטראקציה בין המבקרים בפארק להתרחשות הפנימית במוזיאון.

מוזיאון הטבע מתחבר למוזיאון המדע בכיכר ובכניסה משותפת שממנה ניתן לעלות במסלול פנימי למוזיאון המדע. בחרנו לשמר גם את הכניסה העצמאית של מוזיאון המדע על מנת לאפשר גם ביקור מופרד . שני המוזיאונים מחוברים במעבר רחב במפלס הכניסה לצוות ומוצגים

 

Nature History Museum »

Architecture

So Architecture | info@soarch.co.il | tel:+972-4-9839470
/