Retail

LEGGENDA JAFFA

גלידריה יוגורטיה בהנגר המתחדש בנמל יפו

הגלידריה מוקמה בקצה ההנגר בשטח צר ובעייתי לתכנון

הרעיון המרכזי בתכנון היה להשתמש בחומרים המקוריים שבונים את המבנה התעשייתי של הנמל

במצב הטבעי שלהם : בטון, פלדה, לוחות עץ , וזכוכית .

שימוש מיוחד נעשה בבטון גם לרצפה וגם לגוף דלפק המכירה.

בשל השטח המצומצם והגבוה תוכננה גלריה מקונסטרוקצית פלדה שמכילה

מקומות הסעדה ,משחק ,ואחסון .

LEGGENDA JAFFA »

Architecture

So Architecture | info@soarch.co.il | tel:+972-4-9839470
/