Public

נשר – בית יד לבנים

צילום –שי אפשטיין

בית יד לבנים נבנה על בסיס מבנה לשימור ( (heritage building ששימש בעבר כעמדת שמירה שתפקידה במלחמת 48′ היה לספק הגנה לתושבי גבעת נשר.

טרם עבודות הבניה, המבנה עמד מוזנח ושימש לטובת הציבור רק יום אחד בשנה – ביום העצמאות לסיור והתרשמות מתמונות זיכרון.

את המבנה סובבת כיכר גדולה והוא ממוקם לצד פארק משחקים לילדים.

לקראת תחילת העבודות, העירייה ביקשה להרחיב את הכיכר הסובבת את המבנה, כך שתאפשר אירועים רבי משתתפים. כמו כן היא ביקשה להגדיל את המבנה ולהוסיף לו פונקציות שיוכלו לשמש את הציבור במהלך כל ימות השנה.

הרעיון המרכזי שלנו כאדריכלים היה להוסיף למבנה הקיים מבנה אודיטוריום שיוכל לשמש לסוגים שונים של פעילות ציבורית כגון הרצאות, הקרנת סרטים, פעילות של תנועות נוער וכדומה, לצד שימור של פונקצית הזיכרון ההיסטורי.

Nesher Yad-Lebanim »

Architecture

So Architecture | info@soarch.co.il | tel:+972-4-9839470
/