Residence

HSM בית משפחת

צילום: שי אפשטיין

 ביחיעם הוא בית המשלב אדריכלות עכשווית עם קשר הדוק ורציף בין הפנים לחוץ המעצים את יופיו של הבית ע”י הקשר והמבטים בינו לבין הטבע הפראי שמסביבו

כלפי הרחוב צורתו של הבית צנועה אך רומזת על התרחשות לא שגרתית בתוכו. מרגע הכניסה לבית מתגלה מורכבות התכנון ומבטים מגוונים נחשפים הן אל הנוף רחב הידיים של יער יחיעם והן אל מצבי הביניים הקיימים בין חלקי הבית השונים.

המגרש מתאפיין בהבדלי גבהים של מטר בין קצוותיו ומאפשר הזדמנות לתכנן מבנה אשר עוקב אחר השיפוע הרוחבי, ומנצל אותו לטובת חלוקה פונקציונאלית בין השטחים הציבורים והפרטיים.

בסמוך לכניסה ממוקם פאטיו אשר מארגן במרחב סביבו את שימושי הבית ויוצר מערכת יחסים יחודית בין הפרטי והציבורי, הפתוח והסגור הבנוי והטבע.

קיר הפאטיו המרחף אשר מהווה גם את קיר החוץ למרחב הכניסה, מעניק לפאטיו פרטיות כלפי הרחוב תוך אפשרות לאוויר שחודר תחת חדרי הילדים לחדור ולאוורר את הבית כולו.

הפאטיו שבמרכזו מוצב עץ פרי מהווה מוקד ויזואלי אשר אור מסונן השוטף את הבית באור טבעי לאורך כל שעות היום.

smh »

Architecture

So Architecture | info@soarch.co.il | tel:+972-4-9839470
/