Housing

בית דו משפחתי ביוקנעם על מגרש של חצי דונם.
המגרש הצר חייב פריסת הפרוגרמה בשלוש קומות + מרתף
החיבור בין הקומות מתבצע באמצעות הפטיו האנכי
המאפשר מבטים בין הקומות , אור, אויר, וצמחיה
הפטיו יוצר מנהרת אור המגיע עד למרתף
וע”י כך התגברנו על האילוץ של המגרש הצר והקיר המשותף הארוך בין היחידות

Two Family House Yokneam »

Architecture

So Architecture | info@soarch.co.il | tel:+972-4-9839470
/