Retail

PERFECTאולם התצוגה של חברת
מערכות אלומיניום ופלדה
צלם: אסף אורן
האולם ממוקם בגובה 25 מטרים מעל מפעל היצור וההרכבה של החברה במבנה תעשייתי ישן ששופץ בסמוך לקריית אריה בפתח תקווה.
האולם עצמו נמצא בחלל מלבני גבוה הצופה לכיוון רמת החייל
הפונקציות השונות באולם: חדר הדיונים, משרדי המכירות והמנכ”ל מסודרים כקופסאות שקופות לאורך מסלול הביקור באולם , כמו כן האולם נפתח למרפסת נוף המציגה גם היא את יכולות החברה בחלונות ומערכות הצללה במפתחים גדולים .השילוב שבין המבנה התעשייתי לבין האלמנטים המדוייקים מפלדה ,חלונות האלומיניום , והרפפות המתקדמות
יחד עם הנוף האורבני המרהיב הניבט מהפתחים הגדולים ,הם אלו שגורמים להתרגשות ולהפתעה המלווה את המבקר בהגעתו לאולם.

PERFECT SHOW ROOM »

Architecture

So Architecture | info@soarch.co.il | tel:+972-4-9839470
/