Retail

 

סניף רשת הגלידה לגנדה בכיכר דיזינגוף
צילום: אסף אורן
עיצוב הסניף שואב את השפה העיצובית שלו מהסגנון הבין לאומי המאפיין את המבנה המרשים בו הוא שוכן.
הג’סטה המרכזית בעיצוב חזית המכירה של הסניף היא מחווה למרפסות המעוגלות ולחריצים במעטפת המצללות
של המבנים המקוריים של כיכר דיזינגוף בעיצובה של האדריכלית גניה אברבוך

LEGGENDA DIZINGOF TLV »

Architecture

So Architecture | info@soarch.co.il | tel:+972-4-9839470
/