Housing

הצעה לתכנון מעונות סטודנטים במכללת גליל מערבי
שטח: 6000 מ”ר
הצעה לתכנון בשיתוף אדריכל גבי שוורץ

המבנה ממוקם בכניסה לקמפוס וגובל בכביש בינעירוני סואן ובשכונות עתידיות של העיר עכו. לאור עובדה זו חיפשנו טיפולוגיה אשר תהווה, מחד – שער/ מבנה כניסה ראוי לקמפוס ומאידך, התמודדות נכונה עם המפגע האקוסטי שיוצר הכביש הגובל, העמדת המבנים באופן המוצע מפנה הגמלונים אל הכביש ובדרך זו מקטין משמעותית את המפגע האקוסטי. העמדה זו מאפשרת הפניית החזיתות הראשיות בכיוון צפון-דרום – העמדה המיטבית לסוג זה של פרויקט בהיבט האקלימי

הצעה לתכנון מעונות סטודנטים במכללת גליל מערבי
שטח: 6000 מ”ר
הצעה לתכנון בשיתוף אדריכל גבי שוורץ

המבנה ממוקם בכניסה לקמפוס וגובל בכביש בינעירוני סואן ובשכונות עתידיות של העיר עכו. לאור עובדה זו חיפשנו טיפולוגיה אשר תהווה, מחד – שער/ מבנה כניסה ראוי לקמפוס ומאידך, התמודדות נכונה עם המפגע האקוסטי שיוצר הכביש הגובל, העמדת המבנים באופן המוצע מפנה הגמלונים אל הכביש ובדרך זו מקטין משמעותית את המפגע האקוסטי. העמדה זו מאפשרת הפניית החזיתות הראשיות בכיוון צפון-דרום – העמדה המיטבית לסוג זה של פרויקט בהיבט האקלימי. היחידה המסחרית הממוקמת בבסיס הפרויקט, מהווה דופן עירונית ראויה לקונטקסט ומחברת בצורה מיטבית את הקמפוס והעיר. הפרויקט מתוכנן עבור קהילת הסטודנטים. לקהילה זו מאפיינים רבים וצרכים חברתיים. בהצעתנו חיפשנו דרך להגיב לצרכים ומאפיינים אלו.
הדופן המסחרית המהווה חיבור בין הפרויקט לעיר, מגדירה כלפי פנים 2 חצרות פטיו נעימות, בהן יתנהלו חיי החברה של הסטודנטים – בתי קפה, חדרי כביסה, אב בית, פיצוציה וכד’…
גג המבנה המסחרי משמש כשטח ירוק ואזור נוסף להתרגעות, התכנסות ו”ניקוי ראש”. חיבור שטח זה עם מבנה המכללה החדש מגדיר את שער הכניסה לקמפוס ויוצר חיבור מטאפורי בין האקדמיה והסטודנטים.
חללים קהילתיים פוזרו בין הקומות הטיפוסיות, באופן בו הן מהוות מרפסות קהילתיות, מקומות התכנסות לפעילויות יומיומיות כמו – עישון, ניגון, לימוד משותף ועוד.
היחידות עצמן תוכננו באופן בו קימת הגדרה נוחה וברורה בין הפרטי לציבורי. יחידות השירותים תוכננו באופן גמיש המאפשר שימוש בו-זמני של יותר ממשתמש אחד, ע”י ארגון מפורק ונוח.
בפרויקט הושם דגש על האקוסטיקה, הן בהיבט העירוני (הכביש הגובל) והן בהיבט הפרטי – הפרדות אקוסטיות בין חדרים. ההפרדות הן עניין מרכזי בתכנון נכון של מעונות סטודנטים.
הפונקציה המסחרית בפרויקט מוקמה ותוכננה באופן בו השימוש והניצול יהיו מרביים. הפרויקט, אף כי הוא בעל חזות דינאמית ורב-גונית, מבוסס על בניין חזרתי (חוזר 3 פעמים) בשינויים קלים – מכאן שתכנונו והקמתו יהיו נוחים וכלכליים.
בארגון היחידות ישנה גמישות ונוחות שימוש. חדרי הממ”מ, שהם בדרך כלל נותרים ללא שימוש בשגרה, תוכננו באופן בו ניתן לנצל אותם כחדרי מגורים רגילים בעתות שלום ובעתות חרום לנצלם כמרחבים מוגנים קלאסיים.

. היחידה המסחרית הממוקמת בבסיס הפרויקט, מהווה דופן עירונית ראויה לקונטקסט ומחברת בצורה מיטבית את הקמפוס והעיר. הפרויקט מתוכנן עבור קהילת הסטודנטים. לקהילה זו מאפיינים רבים וצרכים חברתיים. בהצעתנו חיפשנו דרך להגיב לצרכים ומאפיינים אלו.
הדופן המסחרית המהווה חיבור בין הפרויקט לעיר, מגדירה כלפי פנים 2 חצרות פטיו נעימות, בהן יתנהלו חיי החברה של הסטודנטים – בתי קפה, חדרי כביסה, אב בית, פיצוציה וכד’…
גג המבנה המסחרי משמש כשטח ירוק ואזור נוסף להתרגעות, התכנסות ו”ניקוי ראש”. חיבור שטח זה עם מבנה המכללה החדש מגדיר את שער הכניסה לקמפוס ויוצר חיבור מטאפורי בין האקדמיה והסטודנטים.
חללים קהילתיים פוזרו בין הקומות הטיפוסיות, באופן בו הן מהוות מרפסות קהילתיות, מקומות התכנסות לפעילויות יומיומיות כמו – עישון, ניגון, לימוד משותף ועוד.
היחידות עצמן תוכננו באופן בו קימת הגדרה נוחה וברורה בין הפרטי לציבורי. יחידות השירותים תוכננו באופן גמיש המאפשר שימוש בו-זמני של יותר ממשתמש אחד, ע”י ארגון מפורק ונוח.
בפרויקט הושם דגש על האקוסטיקה, הן בהיבט העירוני (הכביש הגובל) והן בהיבט הפרטי – הפרדות אקוסטיות בין חדרים. ההפרדות הן עניין מרכזי בתכנון נכון של מעונות סטודנטים.
הפונקציה המסחרית בפרויקט מוקמה ותוכננה באופן בו השימוש והניצול יהיו מרביים. הפרויקט, אף כי הוא בעל חזות דינאמית ורב-גונית, מבוסס על בניין חזרתי (חוזר 3 פעמים) בשינויים קלים – מכאן שתכנונו והקמתו יהיו נוחים וכלכליים.
בארגון היחידות ישנה גמישות ונוחות שימוש. חדרי הממ”מ, שהם בדרך כלל נותרים ללא שימוש בשגרה, תוכננו באופן בו ניתן לנצל אותם כחדרי מגורים רגילים בעתות שלום ובעתות חרום לנצלם כמרחבים מוגנים קלאסיים.

 

student housing western galilee college »

Architecture

So Architecture | info@soarch.co.il | tel:+972-4-9839470
/