Housing

אלנבי 115
פרוייקט מגורים הכולל 42 יחידות דיור בגדלים משתנים וחניה תת קרקעית ברחוב אלנבי 115 בחיפה בסמוך למושבה הגרמנית בעיר
המבנה מכיל 10 קומות מגורים כאשר בכל קומה 5 יחידות דיור בגדלים של 3,4,5 חדרים
הקומה הטיפוסית סובבת סביב פטיו היוצר אטריום פתוח המאוורר ומאיר את הקומות ואת הלובי
הכניסה למבנה היא משני רחובות שונים במפלסים שונים- רח’ אלנבי ורחוב קדושי דמסק
מתחת למבנה חניה תת קרקעית בשלוש קומות

Alenby 115 Haifa »

Architecture

So Architecture | info@soarch.co.il | tel:+972-4-9839470
/